Thursday, February 14, 2008

വര്‍മ്മകള്‍ എന്ത് പിഴച്ചു?

ഞങ്ങ വര്‍മ്മകള്‍ എന്ത് പിഴച്ചു?

എന്തോക്ക്യാര്‍ന്നു...തോക്ക് (ഇല്ല തോക്കുല്ല) മലപ്പുറം കത്തി (എന്ന് കത്തി?), അമ്പ് വില്ല്, ഒലക്കേടേ മൂഡ് അങ്ങനെ പവനായി വര്‍മ്മ ശവര്‍മ്മയായി :(